Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Languages
 
 
 
QUICK STOCK CHECK
รถตักล้อยาง
รถขุด
รถแทรคเตอร์
รถยก
เครื่องจักรงานถนน
อื่นๆ

NEWS
เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
 
ต้องการชมสินค้าทั้งหมดของบริษัท คลิกที่เมนู STOCK LIST
facebook : พัฒนา เฮฟวี่ แมชชีน จำกัด
STOCK LIST > All
ยางมือสองญี่ปุ่น พร้อมกะทะ
ยางมือสองญี่ปุ่น พร้อมกะทะ
หัวคีบ
หัวคีบ
304CR
304CR
PC28UU-3
PC28UU-3
WA100-6
WA100-6
 
914K
914K
Yanmar
Yanmar
ZW100-5B
ZW100-5B
ZW140
ZW140
910
910
 
320C
320C
WA380-7
WA380-7
TW350-21xxx
TW350-21xxx
KAWASAKI
KAWASAKI
WATANABE
WATANABE
 
รถโรยหิน PHOENIX
รถโรยหิน PHOENIX
หัวเจาะขนาด 7XB
หัวเจาะขนาด 7XB
Denyo-DPV-80
Denyo-DPV-80
520
520
Toyota 2SG7
Toyota 2SG7
 
PC12UU-2
PC12UU-2
PC30
PC30
รถขุดขนาด 2 ตัน
รถขุดขนาด 2 ตัน
รถขุดขนาด 3 ตัน
รถขุดขนาด 3 ตัน
รถขุดขนาด 3 ตัน
รถขุดขนาด 3 ตัน
 
D20P
D20P
D3K
D3K
รถบด9ล้อ SAKAI
รถบด9ล้อ SAKAI
JCB
JCB
FD25-7 ล้อหน้าคู่ 3 Control
FD25-7 ล้อหน้าคู่ 3 Control
 
FD15
FD15
JCB 3CX-4
JCB 3CX-4
JCB 4by4
JCB 4by4
TCM
TCM
TW350-11xxx
TW350-11xxx
 
GD375H
GD375H
TW350-3786Hr
TW350-3786Hr
FD30-3
FD30-3
4 ตัน สั่นสะเทือนได้ 8 ตัน
4 ตัน สั่นสะเทือนได้ 8 ตัน
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
 
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
U20
U20
WATANABE19TON
WATANABE19TON
JV40
JV40
 
BW121AC
BW121AC
3 ตัน สั่นสะเทือน 6 ตัน ขับ2เพลาเอวอ่อน
3 ตัน สั่นสะเทือน 6 ตัน ขับ2เพลาเอวอ่อน
รถบด 10 ตัน
รถบด 10 ตัน
หัวเจาะขนาด 10XB
หัวเจาะขนาด 10XB
D6R
D6R
 
D20A-5
D20A-5
D20P-6
D20P-6
D20P-7
D20P-7
D31P-15
D31P-15
D50P-15
D50P-15
 
WS300A
WS300A
WA40-3
WA40-3
ZW140
ZW140
WA100-5
WA100-5
WA380-6
WA380-6
 
WA470-6
WA470-6
WA100-7
WA100-7
WA100-7
WA100-7
รถขุดขนาด 2 ตัน
รถขุดขนาด 2 ตัน
WA150-3
WA150-3
 
WA150-6
WA150-6
PC10-5
PC10-5
914G
914G
914K
914K
PC30MR-1
PC30MR-1
 
924G
924G
PC30MR-2
PC30MR-2
924K
924K
930H
930H
930H
930H
 
ZX135US
ZX135US
PC120-6E
PC120-6E
930H
930H
ZW220
ZW220
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
 
ZW140
ZW140
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
ZW180
ZW180
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
WA100-5
WA100-5
 
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
WA100-5
WA100-5
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
WA100-5
WA100-5
PC60-7
PC60-7
 
WA100-6
WA100-6
ZX200-3
ZX200-3
WA100-6
WA100-6
WA430-6
WA430-6
ZX200LC-3
ZX200LC-3
 
WA100-7
WA100-7
WA150-5
WA150-5
WA150-5
WA150-5
WA150-5
WA150-5
ZX200-5G
ZX200-5G
 
WA150-6
WA150-6
ZX200-5G
ZX200-5G
WA200-5
WA200-5
ZX200-5G
ZX200-5G
WA150-6
WA150-6
 
PC120-6E
PC120-6E
WA320-5
WA320-5
PC120-6
PC120-6
WA380-7
WA380-7
PC120-6E
PC120-6E
 
WA200-5
WA200-5
MM35T
MM35T
WA380-5
WA380-5
MM40SR
MM40SR
WA320-5
WA320-5
 
320C
320C
WA430-6
WA430-6
PC30MR-2
PC30MR-2
WA200-5
WA200-5
PC30-7
PC30-7
 
WA320-5
WA320-5
PC30-7
PC30-7
WA320-6
WA320-6
PC30R-8
PC30R-8
PC30-7CABIN
PC30-7CABIN
 
WA320-6
WA320-6
303CR
303CR
WA380-5
WA380-5
303SR
303SR
WA380-6
WA380-6
 
PC40-7
PC40-7
WA380-7
WA380-7
305SR
305SR
WA430-6
WA430-6
SK40
SK40
 
WA430-6
WA430-6
PC03-2
PC03-2
WA430-5
WA430-5
PC60-5
PC60-5
WA320-5
WA320-5
 
PC40-7
PC40-7
WA480-5
WA480-5
CAT303CR
CAT303CR
WA100-5
WA100-5
รถขุดขนาด 2 ตัน
รถขุดขนาด 2 ตัน
 
WA100-6
WA100-6
รถขุดเล็ก
รถขุดเล็ก
WA100-6
WA100-6
MM25
MM25
WA270-6
WA270-6
 
PC38UU
PC38UU
910G2
910G2
PC20-8
PC20-8
910H
910H
PC20-6
PC20-6
 
924G
924G
PC50UU
PC50UU
924G
924G
924G
924G
PC35R-8
PC35R-8
 
รถขุดขนาด 3 ตัน
รถขุดขนาด 3 ตัน
962H
962H
950H C7
950H C7
PC40-7E
PC40-7E
950H
950H
 
PC60-7
PC60-7
PC75UU
PC75UU
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
รถดูดเหล็ก PC200LC-6E
รถดูดเหล็ก PC200LC-6E
 
966H
966H
รถขุดขนาด 3 ตัน
รถขุดขนาด 3 ตัน
SD23
SD23
PC40-7
PC40-7
PC40-7
PC40-7
 
WA100-5
WA100-5
WA200-5
WA200-5
PC58UU-3 พร้อมแอร์
PC58UU-3 พร้อมแอร์
WA430-6
WA430-6
WA470-6
WA470-6
 
PC60-7
PC60-7
PC60-7
PC60-7
WA320-6
WA320-6
WA380-5
WA380-5
PC100-5 เบาะ sport พร้อมแอร์
PC100-5 เบาะ sport พร้อมแอร์
 
WA320-5
WA320-5
PC60-7
PC60-7
WA320-6
WA320-6
PC30-7
PC30-7
WA350-3E
WA350-3E
 
PC120-5
PC120-5
PC200-5
PC200-5
WA150-5
WA150-5
WA100-3 พร้อมแอร์
WA100-3 พร้อมแอร์
PC200-5
PC200-5
 
PC30-8
PC30-8
WA100-5
WA100-5
PC200-5
PC200-5
WA100-3
WA100-3
WA100-3
WA100-3
 
PC120-6
PC120-6
MM35T
MM35T
WA200-5
WA200-5
WA200-6
WA200-6
WA100-3
WA100-3
 
WA100-5
WA100-5
WA150
WA150
WA150-5
WA150-5
WA150-3
WA150-3
WA300-3 แอร์เย็น
WA300-3 แอร์เย็น
 
WA300 SNสูงเกือบเป็นรุ่น 3
WA300 SNสูงเกือบเป็นรุ่น 3
WA300-3 ยกสูง 4.50 เมตร พร้อมแอร์
WA300-3 ยกสูง 4.50 เมตร พร้อมแอร์
WA100-3
WA100-3
910GII
910GII
924G ยกสูงจากพื้นถึงหูคว่ำ-หงายบุ้งกี๋ 4.50 เมตร
924G ยกสูงจากพื้นถึงหูคว่ำ-หงายบุ้งกี๋ 4.50 เมตร
 
WA320-5
WA320-5
WA470-5
WA470-5
WA100-3 แขนแท้ญี่ปุ่น ยกสูง 5.20 เมตร
WA100-3 แขนแท้ญี่ปุ่น ยกสูง 5.20 เมตร
WA200-5 สวยจัดพร้อมคู่มือรถใหม่
WA200-5 สวยจัดพร้อมคู่มือรถใหม่
WA300-3
WA300-3
 
WA320-5
WA320-5
938G
938G
WA80-3
WA80-3
รถตัก
รถตัก
รถตักเล็ก
รถตักเล็ก
 
WA100 รุ่นแขนยาวพิเศษ
WA100 รุ่นแขนยาวพิเศษ
WA100-3
WA100-3
WA100-5
WA100-5
WA100-5 แขนยาวพิเศษ
WA100-5 แขนยาวพิเศษ
WA100-5
WA100-5
 
WA150
WA150
WA150-3
WA150-3
WA150-3
WA150-3
KOMATSU 510
KOMATSU 510
WA30
WA30
 
510 กรองเดี่ยว
510 กรองเดี่ยว
950
950
WA100 มีหัวเก๋ง
WA100 มีหัวเก๋ง
WA100
WA100
Komatsu 510
Komatsu 510
 
WA100-3E
WA100-3E
910GII
910GII
TCM L13
TCM L13
Komatsu 515
Komatsu 515
WA40-5
WA40-5
LOGIN
 

ABOUT US read more