Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Languages
 
 
 
QUICK STOCK CHECK
WHEEL LOADER
EXCAVATOR
BULLDOZER
CRANE
ROAD EQUIPMENT
OTHER

NEWS
เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
 
ต้องการชมสินค้าทั้งหมดของบริษัท คลิกที่เมนู STOCK LIST
facebook : พัฒนา เฮฟวี่ แมชชีน จำกัด
STOCK LIST > All
หัวคีบ
หัวคีบ
304CR
304CR
PC28UU-3
PC28UU-3
WA100-5
WA100-5
Yanmar
Yanmar
 
WA100-7
WA100-7
WA430-6
WA430-6
320C
320C
ZW140
ZW140
ZW220
ZW220
 
910
910
TW350-21xxx
TW350-21xxx
KAWASAKI
KAWASAKI
WATANABE
WATANABE
PHOENIX
PHOENIX
 
หัวเจาะขนาด 7XB
หัวเจาะขนาด 7XB
Denyo-DPV-80
Denyo-DPV-80
PC12UU-2
PC12UU-2
520
520
Toyota 2SG7
Toyota 2SG7
 
PC30
PC30
EXCAVATOR 3 TON
EXCAVATOR 3 TON
EXCAVATOR 2 TON
EXCAVATOR 2 TON
EXCAVATOR 3 TON
EXCAVATOR 3 TON
D20P
D20P
 
D3K
D3K
รถบด9ล้อ SAKAI
รถบด9ล้อ SAKAI
FD25-7 ล้อหน้าคู่ 3 Control
FD25-7 ล้อหน้าคู่ 3 Control
FD15
FD15
GD375H
GD375H
 
D6R
D6R
TCM
TCM
JCB
JCB
FD30-3
FD30-3
D20A-5
D20A-5
 
D20P-6
D20P-6
D20P-7
D20P-7
JCB 3CX-4
JCB 3CX-4
D31P-15
D31P-15
หัวเจาะขนาด 10XB
หัวเจาะขนาด 10XB
 
D50P-15
D50P-15
JCB 4by4
JCB 4by4
TW350-3786Hr
TW350-3786Hr
TW350-11xxx
TW350-11xxx
4 Ton สั่นสะเทือนได้ 8 Ton
4 Ton สั่นสะเทือนได้ 8 Ton
 
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
WATANABE19TON
WATANABE19TON
U20
U20
 
JV40
JV40
BW121AC
BW121AC
3 Ton สั่นสะเทือน 6 Ton ขับ2เพลาเอวอ่อน
3 Ton สั่นสะเทือน 6 Ton ขับ2เพลาเอวอ่อน
รถบด 10 ตัน
รถบด 10 ตัน
WA40-3
WA40-3
 
930H
930H
WA100-5
WA100-5
WA100-6
WA100-6
WA100-7
WA100-7
EXCAVATOR 2 TON
EXCAVATOR 2 TON
 
PC10-5
PC10-5
WA150-3
WA150-3
PC30MR-1
PC30MR-1
PC30MR-2
PC30MR-2
PC120-6E
PC120-6E
 
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
PC60-7
PC60-7
914K
914K
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
 
924G
924G
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
914G
914G
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
930H
930H
 
ZX200-3
ZX200-3
ZW140
ZW140
ZX200LC-3
ZX200LC-3
ZW180
ZW180
ZW140
ZW140
 
WS300A
WS300A
ZX200-5G
ZX200-5G
WA100-5
WA100-5
ZX200-5G
ZX200-5G
ZX200-5G
ZX200-5G
 
WA100-5
WA100-5
WA100-6
WA100-6
PC120-6
PC120-6
WA100-7
WA100-7
WA320-5
WA320-5
 
WA380-7
WA380-7
WA150-5
WA150-5
WA150-5
WA150-5
PC120-6E
PC120-6E
WA150-5
WA150-5
 
PC120-6E
PC120-6E
WA150-6
WA150-6
MM40SR
MM40SR
WA150-6
WA150-6
MM35T
MM35T
 
WA200-5
WA200-5
320C
320C
WA380-5
WA380-5
PC30-7
PC30-7
WA200-5
WA200-5
 
PC30-7
PC30-7
WA320-6
WA320-6
PC30MR-2
PC30MR-2
WA200-5
WA200-5
PC30R-8
PC30R-8
 
WA320-5
WA320-5
303CR
303CR
WA320-5
WA320-5
303SR
303SR
WA380-5
WA380-5
 
305SR
305SR
WA430-6
WA430-6
PC40-7
PC40-7
WA320-6
WA320-6
PC40-7
PC40-7
 
WA380-7
WA380-7
SK40
SK40
WA380-6
WA380-6
PC03-2
PC03-2
WA430-6
WA430-6
 
PC60-5
PC60-5
WA430-6
WA430-6
WA430-5
WA430-5
WA320-5
WA320-5
CAT303CR
CAT303CR
 
WA100-6
WA100-6
รถขุดเล็ก
รถขุดเล็ก
WA100-5
WA100-5
MM25
MM25
WA100-6
WA100-6
 
EXCAVATOR 2 TON
EXCAVATOR 2 TON
WA480-5
WA480-5
PC38UU
PC38UU
WA270-6
WA270-6
PC20-6
PC20-6
 
910G2
910G2
910H
910H
PC20-8
PC20-8
PC50UU
PC50UU
924G
924G
 
PC30-7CABIN
PC30-7CABIN
924G
924G
924G
924G
PC35R-8
PC35R-8
EXCAVATOR 3 TON
EXCAVATOR 3 TON
 
962H
962H
PC40-7E
PC40-7E
950H
950H
950H C7
950H C7
PC60-7
PC60-7
 
PC75UU
PC75UU
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
รถดูดเหล็ก PC200LC-6E
รถดูดเหล็ก PC200LC-6E
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
966H
966H
 
EXCAVATOR 3 TON
EXCAVATOR 3 TON
SD23
SD23
PC40-7
PC40-7
WA100-5
WA100-5
WA200-5
WA200-5
 
PC120-6E
PC120-6E
WA430-6
WA430-6
WA470-6
WA470-6
PC40-7
PC40-7
WA320-6
WA320-6
 
WA380-5
WA380-5
PC58UU-3 พร้อมแอร์
PC58UU-3 พร้อมแอร์
WA320-5
WA320-5
PC60-7
PC60-7
WA320-6
WA320-6
 
PC60-7
PC60-7
WA350-3E
WA350-3E
PC100-5 เบาะ sport พร้อมแอร์
PC100-5 เบาะ sport พร้อมแอร์
PC60-7
PC60-7
WA150-5
WA150-5
 
PC30-7
PC30-7
WA100-5
WA100-5
WA100-3 พร้อมแอร์
WA100-3 พร้อมแอร์
PC120-5
PC120-5
PC200-5
PC200-5
 
WA100-3
WA100-3
PC200-5
PC200-5
WA100-3
WA100-3
PC200-5
PC200-5
WA200-5
WA200-5
 
WA200-6
WA200-6
PC30-8
PC30-8
WA100-3
WA100-3
PC120-6
PC120-6
MM35T
MM35T
 
WA100-5
WA100-5
WA150
WA150
WA150-5
WA150-5
WA150-3
WA150-3
WA100-3
WA100-3
 
910GII
910GII
WA300-3 แอร์เย็น
WA300-3 แอร์เย็น
WA300 SNสูงเกือบเป็นรุ่น 3
WA300 SNสูงเกือบเป็นรุ่น 3
WA300-3 ยกสูง 4.50 เมตร พร้อมแอร์
WA300-3 ยกสูง 4.50 เมตร พร้อมแอร์
924G ยกสูงจากพื้นถึงหูคว่ำ-หงายบุ้งกี๋ 4.50 เมตร
924G ยกสูงจากพื้นถึงหูคว่ำ-หงายบุ้งกี๋ 4.50 เมตร
 
WA320-5
WA320-5
WA470-5
WA470-5
WA100-3 แขนแท้ญี่ปุ่น ยกสูง 5.20 เมตร
WA100-3 แขนแท้ญี่ปุ่น ยกสูง 5.20 เมตร
WA200-5 สวยจัดพร้อมคู่มือรถใหม่
WA200-5 สวยจัดพร้อมคู่มือรถใหม่
WA300-3
WA300-3
 
WA320-5
WA320-5
938G
938G
WA80-3
WA80-3
WHELL LOADER
WHELL LOADER
WHEEL LOADER
WHEEL LOADER
 
WA100 รุ่นแขนยาวพิเศษ
WA100 รุ่นแขนยาวพิเศษ
WA100-5
WA100-5
WA100-3
WA100-3
WA100-5
WA100-5
WA100-5 แขนยาวพิเศษ
WA100-5 แขนยาวพิเศษ
 
WA150
WA150
WA150-3
WA150-3
WA150-3
WA150-3
KOMATSU 510
KOMATSU 510
WA100 มีหัวเก๋ง
WA100 มีหัวเก๋ง
 
WA30
WA30
510 กรองเดี่ยว
510 กรองเดี่ยว
950
950
WA100
WA100
WA100-3E
WA100-3E
 
910GII
910GII
Komatsu 510
Komatsu 510
TCM L13
TCM L13
Komatsu 515
Komatsu 515
WA40-5
WA40-5
LOGIN
 

ABOUT US read more