Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Languages
 
 
 
QUICK STOCK CHECK
WHEEL LOADER
EXCAVATOR
BULLDOZER
CRANE
ROAD EQUIPMENT
OTHER

NEWS
ต้องการชมสินค้าทั้งหมดของบริษัท คลิกที่เมนู STOCK LIST
facebook : พัฒนา เฮฟวี่ แมชชีน จำกัด
Instagram : patana_machines
STOCK LIST > All
หัวคีบ
หัวคีบ
PC28UU-3
PC28UU-3
PC10-5
PC10-5
962H
962H
924G
924G
 
303CR
303CR
WA480-5
WA480-5
WA200-5
WA200-5
WA320-6
WA320-6
SK30
SK30
 
PC120-6E
PC120-6E
320C
320C
304CR***
304CR***
TW350-21xxx
TW350-21xxx
KAWASAKI
KAWASAKI
 
WATANABE
WATANABE
PHOENIX
PHOENIX
หัวเจาะขนาด 7XB
หัวเจาะขนาด 7XB
Denyo-DPV-80
Denyo-DPV-80
910
910
 
520
520
WHELL LOADER
WHELL LOADER
Toyota 2SG7
Toyota 2SG7
SD23
SD23
PC12UU-2
PC12UU-2
 
EXCAVATOR 2 TON
EXCAVATOR 2 TON
PC30
PC30
EXCAVATOR 2 TON
EXCAVATOR 2 TON
EXCAVATOR 3 TON
EXCAVATOR 3 TON
EXCAVATOR 3 TON
EXCAVATOR 3 TON
 
D20P
D20P
D3K
D3K
รถบด9ล้อ SAKAI
รถบด9ล้อ SAKAI
FD25-7 ล้อหน้าคู่ 3 Control
FD25-7 ล้อหน้าคู่ 3 Control
FD15
FD15
 
GD375H
GD375H
D6R
D6R
TCM
TCM
JCB
JCB
FD30-3
FD30-3
 
D20A-5
D20A-5
D20P-6
D20P-6
D20P-7
D20P-7
JCB 3CX-4
JCB 3CX-4
D31P-15
D31P-15
 
หัวเจาะขนาด 10XB
หัวเจาะขนาด 10XB
D50P-15
D50P-15
JCB 4by4
JCB 4by4
TW350-3786Hr
TW350-3786Hr
TW350-11xxx
TW350-11xxx
 
4 Ton สั่นสะเทือนได้ 8 Ton
4 Ton สั่นสะเทือนได้ 8 Ton
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
รถบด9ล้อSAKAI
WATANABE19TON
WATANABE19TON
 
U20
U20
JV40
JV40
BW121AC
BW121AC
3 Ton สั่นสะเทือน 6 Ton ขับ2เพลาเอวอ่อน
3 Ton สั่นสะเทือน 6 Ton ขับ2เพลาเอวอ่อน
รถบด 10 ตัน
รถบด 10 ตัน
 
WA100-6
WA100-6
910H
910H
924G
924G
924G
924G
950H
950H
 
950H C7
950H C7
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
966H จองแล้วจากญี่ปุ่น
966H
966H
WA100-5
WA100-5
 
WA470-6
WA470-6
WA380-5
WA380-5
WA320-5
WA320-5
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
PC60-7
PC60-7
 
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
WA320-6
WA320-6
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
320D จองแล้วจากญี่ปุ่น
 
ZX200-3
ZX200-3
ZX200LC-3
ZX200LC-3
WA350-3E
WA350-3E
ZX200-5G
ZX200-5G
WA150-5
WA150-5
 
WA100-3 พร้อมแอร์
WA100-3 พร้อมแอร์
ZX200-5G
ZX200-5G
WA100-3
WA100-3
ZX200-5G
ZX200-5G
WA100-3
WA100-3
 
PC120-6
PC120-6
WA200-5
WA200-5
PC120-6E
PC120-6E
WA200-6
WA200-6
WA100-3
WA100-3
 
PC120-6E
PC120-6E
PC30-7
PC30-7
WA100-5
WA100-5
WA150
WA150
PC30-7
PC30-7
 
WA150-5
WA150-5
WA150-3
WA150-3
WA100-3
WA100-3
910GII
910GII
WA300-3 แอร์เย็น
WA300-3 แอร์เย็น
 
WA300 SNสูงเกือบเป็นรุ่น 3
WA300 SNสูงเกือบเป็นรุ่น 3
PC30MR-2
PC30MR-2
PC30R-8
PC30R-8
WA300-3 ยกสูง 4.50 เมตร พร้อมแอร์
WA300-3 ยกสูง 4.50 เมตร พร้อมแอร์
924G ยกสูงจากพื้นถึงหูคว่ำ-หงายบุ้งกี๋ 4.50 เมตร
924G ยกสูงจากพื้นถึงหูคว่ำ-หงายบุ้งกี๋ 4.50 เมตร
 
303SR
303SR
305SR
305SR
WA320-5
WA320-5
WA470-5
WA470-5
PC40-7
PC40-7
 
WA100-3 แขนแท้ญี่ปุ่น ยกสูง 5.20 เมตร
WA100-3 แขนแท้ญี่ปุ่น ยกสูง 5.20 เมตร
WA200-5 สวยจัดพร้อมคู่มือรถใหม่
WA200-5 สวยจัดพร้อมคู่มือรถใหม่
PC40-7
PC40-7
SK40
SK40
WA300-3
WA300-3
 
WA320-5
WA320-5
PC03-2
PC03-2
PC60-5
PC60-5
938G
938G
WA80-3
WA80-3
 
CAT303CR
CAT303CR
รถขุดเล็ก
รถขุดเล็ก
WHELL LOADER
WHELL LOADER
WHEEL LOADER
WHEEL LOADER
MM25
MM25
 
EXCAVATOR 2 TON
EXCAVATOR 2 TON
WA100 รุ่นแขนยาวพิเศษ
WA100 รุ่นแขนยาวพิเศษ
WA100-5
WA100-5
PC38UU
PC38UU
WA100-3
WA100-3
 
PC20-6
PC20-6
WA100-5
WA100-5
PC20-8
PC20-8
WA100-5 แขนยาวพิเศษ
WA100-5 แขนยาวพิเศษ
WA150
WA150
 
PC50UU
PC50UU
WA150-3
WA150-3
WA150-3
WA150-3
PC30-7CABIN
PC30-7CABIN
PC35R-8
PC35R-8
 
KOMATSU 510
KOMATSU 510
EXCAVATOR 3 TON
EXCAVATOR 3 TON
WA100 มีหัวเก๋ง
WA100 มีหัวเก๋ง
WA30
WA30
PC40-7E
PC40-7E
 
510 กรองเดี่ยว
510 กรองเดี่ยว
PC60-7
PC60-7
PC75UU
PC75UU
950
950
รถดูดเหล็ก PC200LC-6E
รถดูดเหล็ก PC200LC-6E
 
EXCAVATOR 3 TON
EXCAVATOR 3 TON
WA100
WA100
WA100-3E
WA100-3E
PC40-7
PC40-7
910GII
910GII
 
PC120-6E
PC120-6E
Komatsu 510
Komatsu 510
TCM L13
TCM L13
PC40-7
PC40-7
Komatsu 515
Komatsu 515
 
PC58UU-3 พร้อมแอร์
PC58UU-3 พร้อมแอร์
WA40-5
WA40-5
PC60-7
PC60-7
PC60-7
PC60-7
PC100-5 เบาะ sport พร้อมแอร์
PC100-5 เบาะ sport พร้อมแอร์
 
PC60-7
PC60-7
PC30-7
PC30-7
PC120-5
PC120-5
PC200-5
PC200-5
PC200-5
PC200-5
 
PC200-5
PC200-5
PC30-8
PC30-8
PC120-6
PC120-6
MM35T
MM35T
LOGIN
 

ABOUT US read more